promoted by:

under the patronage of:

The President of European Commission

Department of Economic and Social Affairs
UNDESA
NGO section / ECOSOC

State University of Saint Petersbourg

Comitè economique et social europèen


Ministry of Regional Development and Local Government
--
Ministry of Economics
--
Ministry of Foreign Affairs
--
Ministry of Education and Science


International Ontopsychology Association
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of United Nations

Ministry of productive Activities

Rigas City Council

Italian Institute for Foreign Trade

Internet Holding, Russia

 

 
Starptautiskâ Kongresa
Business Intuition 2004


 
zinātniskā programma
rezumē


ZIŅOJUMU REZUMĒ IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA SIMPOZIJIEM, MUTISKAJAI DAĻAI UN PLAKĀTIEM

Visiem, kuri vēlas uzstāties ar savu ziņojumu vai organizēt simpoziju, Zinātniskajai Komisijai jāiesniedz tā rezumē.
Šim nolūkam jāizmanto veidlapa, ko izsniedz Kongresa Zinātniskais Sekretariāts.
Veidlapa pieprasāma pa faksu +39 0371 21.80.32 vai pa elektronisko pastu e-mail: paper@businessintuition.org vai kopējama no pielikums .
Rezumē jābūt angļu valodā un (ne obligāti) dzimtajā valodā.
Mēneša laikā pēc rezumē saņemšanas dalībniekam tiek nosūtīts paziņojums par pieņemšanu.
Rezumē tiek publicēti speciālā Kongresa iespiedizdevumā, kuru izplata Kongresa laikā. Saņemtie rezumē netiek laboti un koriģēti.
Tādējādi visas tipogrāfiskās vai gramatiskās kļūdas saglabājas arī iespiedizdevuma materiālos.


Rezumē iesniegšanas instrukcijas
Rezumē iesniegšanas beigu termiņš - 2004.gada 30.jūnijs
Rezumē iesniegšanas veidlapa pilnībā jāaizpilda visos punktos.
Ziņojuma nosaukumam jābūt īsam (ne vairāk par simts burtiem) un skaidram. Nav pieļaujama abreviatūru un akronīmu izmantošana.
Rezumē drukājams ar vienu intervālu starp rindām, un tas nedrīkst pārsniegt simts vārdus.

Nedrīkst lietot īpašu šriftu (izmantot Verdana), pasvītrojumus, kursīvu, paresninātu šriftu, grieķu šriftu un matemātiskus simbolus. Tāpat jānorāda sava kategorija (piemēram, 1.1) atbilstoši Galveno tēmu sarakstam, lai konkretizētu jūsu ziņojuma ievirzi.

Iesniegums on-line

Iesniegums pa E-mail
Lūgums nosūtīt aizpildītu veidlapu pēc šādas elektroniskā pasta adreses: paper@businessintuition.org.

Iesniegums pa faksu
Iespiedizdevums tiek sastādīts ar datorprogrammu un tāpēc visi rezumē tiks pārveidoti elektroniskā formātā
Rezumē var nosūtīt pa faksu +39 0371 21.80.32

Iesniegums pa pastu
Rezumē rakstiskā veidā (ar ierakstītu disketi pielikumā) tiek nosūtīti pēc šādas adreses:
Foil s.r.l. - Business Intuition 2004
Via Moschinone 4 26866 - Marudo (LO)
Italy

 

Tomēr rezumē vēlams nosūtīt pa elektronisko pastu vai on-line.
Rezumē, kas nav noformēti atbilstoši šīm instrukcijām, netiek pieņemti. Aizliegts sūtīt atkārtoti vienu un to pašu rezumē.

 

 
 



© Copyright 2004 FOIL [Fostering Ontopsychological Interdisciplinary Leadership skills]

All contents published on this site are copyright of FOIL. Texts and graphics on this site may not be reproduced without written permission from the Publisher.