promoted by:

under the patronage of:

The President of European Commission

Department of Economic and Social Affairs
UNDESA
NGO section / ECOSOC

State University of Saint Petersbourg

Comitè economique et social europèen


Ministry of Regional Development and Local Government
--
Ministry of Economics
--
Ministry of Foreign Affairs
--
Ministry of Education and Science


International Ontopsychology Association
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of United Nations

Ministry of productive Activities

Rigas City Council

Italian Institute for Foreign Trade

Internet Holding, Russia

 

 
Starptautiskâ Kongresa
Business Intuition 2004


 
izstâde
apmaksa

 

Apmaksa, atbilstoši izvēlētā stenda vērtībai, var tikt īstenojama sekojošos veidos:

Samaksa on-line
Bankas pârskaitîjums
Bankas čeks

Piezīmes:
1. Lai izvairītos no pārpratumiem ar naudas pārskaitījumu, obligāti pie Application Form pievienojiet Jūsu maksājuma dokumenta kopiju.
2. Fizisko personu tekošo kontu bankas čeki netiek pieņemti.
3. Ar pārskaitījumu saistītos bankas izdevumus apmaksā pats dalībnieks.

Lai saņemtu informāciju par platības rezervēšanu un apmaksu griezties:
expo@businessintuition.org
F.O.I.L.s.r.l.-Via Moschionone n°4
26866 Marudo (LO)-Italy

 
 © Copyright 2004 FOIL [Fostering Ontopsychological Interdisciplinary Leadership skills]

All contents published on this site are copyright of FOIL. Texts and graphics on this site may not be reproduced without written permission from the Publisher.