promoted by:

under the patronage of:

The President of European Commission

Department of Economic and Social Affairs
UNDESA
NGO section / ECOSOC

State University of Saint Petersbourg

Comitè economique et social europèen


Ministry of Regional Development and Local Government
--
Ministry of Economics
--
Ministry of Foreign Affairs
--
Ministry of Education and Science


International Ontopsychology Association
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of United Nations

Ministry of productive Activities

Rigas City Council

Italian Institute for Foreign Trade

Internet Holding, Russia

 

 
Starptautiskâ Kongresa
Business Intuition 2004


 
izstâde
pieprasījums izstādes platībai

Pielikumā Jūs atradīsiet Kongresa Nama, kurā notiks Kongress un Izstāde, divu stāvu karti. Izvēlieties un atzīmējiet uz kartes trīs variantus pēc svarīguma pakāpes, aizpildot Application Form.
Svarīgi, lai Jūsu izvēlētie varianti būtu atšķirīgi un atrastos dažādās vietās, tādā veidā, lai būtu iespējams noteikt vietu, kas ir pieejama uz pieprasījuma saņemšanas brīdi.
Izstāžu platību sadalīšana notiks pēc prioritātes principa, saskaņā ar saņemtajām aizpildītām Application Form un apmaksas kvītīm. Application Form un apmaksas kvītis ir jānosūta līdz 2004 gada 31. augustam.

 

download map (69 kb)
download map (63 kb)

 

 
 © Copyright 2004 FOIL [Fostering Ontopsychological Interdisciplinary Leadership skills]

All contents published on this site are copyright of FOIL. Texts and graphics on this site may not be reproduced without written permission from the Publisher.