promoted by:

under the patronage of:

The President of European Commission

Department of Economic and Social Affairs
UNDESA
NGO section / ECOSOC

State University of Saint Petersbourg

Comitè economique et social europèen


Ministry of Regional Development and Local Government
--
Ministry of Economics
--
Ministry of Foreign Affairs
--
Ministry of Education and Science


International Ontopsychology Association
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of United Nations

Ministry of productive Activities

Rigas City Council

Italian Institute for Foreign Trade

Internet Holding, Russia

 

 
Starptautiskâ Kongresa
Business Intuition 2004


 
ielūgums

    Foil (Starpdisciplināra Ontopsiholoģiska Līdera Veidošana) ir Starptautiskā Kongresa “Biznesa Intuīcija 2004” organizators, jo apzinās vajadzību zinātniski pamatot šo parādību, par kuru interesējas ekonomisti, politiķi, sabiedriskie darbinieki, psihologi un daudzi citi. Šobrīd uzņēmēja prāts nespēj sajust biznesa pulsa sitienus.
    Ekonomikas, politikas un citu darbības sfēru speciālisti, pat nezinot paša mehānisma darbību, tomēr saprot, ka intuīcija - tā ir panākumu atslēga.
    Aplūkojot biznesa attīstības vēsturi, atklājas, ka jebkura panākuma pamatā ir cilvēks, līderis ar attīstu intuīciju.
    Bet kas tā tāda intuīcija ir?
    Foil rīcībā ir zināšanas, kas reāli apstiprina šo hipotēzi, balstoties uz pētījumiem desmitiem gadu garumā. Šīs zināšanas papildina un pat daudzējādā ziņā pārspēj mūsdienu sasniegumus zinātnes un tehnikas jomā, bet atšķirībā no tām ir orientētas uz cilvēku iekšējo pasauli, kuri darbojas ekonomikā.
    Šīs zināšanas augstākā mērā ir subjektīvas, kas arī palīdz nošķirt produktīvu intuīciju un pasargāt to no “panākumus sološās standartinformācijas”.
    Pēdējos gados Foil nodarbojās ar visaktuālāko problēmu izpēti, kas saistītas ar ievadu Biznesa Intuīcijas tēmā.
    Šobrīd labi zināms, ka biznesa stratēģija orientēta ne tikai uz tehnoloģiju un finansu sfēru, bet vispirms uz cilvēka īstenotu vadību - ekonomikas dzīvotspējas dārgāko avotu.
    Pēc ilgstoša absolūtas uzticības perioda tehnikai acīmredzams, ka sakarā ar plašu smalku tehnoloģiju pielietojumu, kas vajadzīgas produktivitātes un attiecīgi konkurētspējas paaugstināšanai, pilnīgi nepieciešams apzināties cilvēku dzīves reālo un ikdienišķo dinamiku un to kontaktus ar uzņēmumiem un firmām. Tādējādi kļūst skaidra intuīcijas celmlauža loma biznesā. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka visās malās tiek atvērti saiti, kursi, konsultatīvas firmas un semināri, kas nodarbojas ar intuīcijas jautājumu, māca kā pareizi izmantot savas uzkrātās zināšanas un atbrīvot milzīgo bezapziņas potenciālu biznesa lēmumu pieņemšanas procesā.
    Bet tāpat domājams, ka līdz ar patiesi eksistējošiem sekotājiem kustībā ienāk arī tādi, kuri biznesa intuīciju neuzskata par nopietnu, daudzkārt apgalvodami pierādīto faktu: intuīcijas vadīta lēmumu pieņemšana noved pie kļūdām. Tādēļ pastāv mūsdienu zinātniskā virziena ontopsiholoģijas skolas pozīcija, kura ar saviem orģinālajiem atklājumiem atjaunoja operatīvās loģikas pamatprincipus, kas ļauj atklāt gan noraidošos kompleksus, gan arī kustības virziena attīstību veicinošos.
    Ar savu vairāk kā trīsdesmit gadu pastāvēšanu, skola ir spilgti demonstrējusi savas spējas atrast un noteikt to vektoru, kas arī ir intuīcijas nesošās konstrukcijas pamatā. Tieši tā arī nosaka atbilstošu proporciju sarežģītajā vēsturiskajā realitātē. Un tā, mūsu priekšā ir šāds jautājums: vai var būt pārliecināts par to, ka daudzie zinātnieki, kuri pēta intuīciju, galu galā atradīs šīs problēmas risinājumu?
    Tieši šādu mērķi sev uzstāda Biznesa Intuīcijas 2004 Starptautiskais Kongress, kas mēģina sniegt atbildi uz šo jautājumu, dodot iespēju pastāvēt daudz plašākai starpdisciplinārai dialektikai, kas vijas cauri visu referentu gan ekonomiskās darbības jomai, praktiskai rīcībai, gan arī nacionālai piederībai, izglītības un kultūras līmenim, cenšoties radīt līderu tandēmu ekonomiskajā kustībā: intuīciju un rezultātus.
    Patiesībā, šis Kongress sniegs plašu priekšstatu par jaunākajām zināšanām šajā jautājumā, atklās kompetentu pieredzi izglītošanas un konsultēšanas, uzņēmuma menedžmenta un ekonomikas psiholiģijas jomā.
    Šobrīd pat vispieprasītākie un konkurētspējīgākie eksperti izsakās par savu nepietiekamo informētību šajā jautājumā. Jaunie cilvēki, kuriem piemīt līdera ambīcijas, varēs atklāt sev ne vien Japānā, ASV, Eiropas attīstītākajās valstīs pastāvošo aktuālo un operatīvo ainu, bet arī mūsdienīgākos elementus, kas nosaka personīgo panākumu kvalitāti.

   Uz drīzu tikšanos Rīgā šajā vitāli svarīgajā notikumā.

Ak. Prof. Antonio Meneghetti
FOIL Prezidents

 

 
 © Copyright 2004 FOIL [Fostering Ontopsychological Interdisciplinary Leadership skills]

All contents published on this site are copyright of FOIL. Texts and graphics on this site may not be reproduced without written permission from the Publisher.