promoted by:

under the patronage of:

The President of European Commission

Department of Economic and Social Affairs
UNDESA
NGO section / ECOSOC

State University of Saint Petersbourg

Comitè economique et social europèen


Ministry of Regional Development and Local Government
--
Ministry of Economics
--
Ministry of Foreign Affairs
--
Ministry of Education and Science


International Ontopsychology Association
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of United Nations

Ministry of productive Activities

Rigas City Council

Italian Institute for Foreign Trade

Internet Holding, Russia

 

 
Starptautiskâ Kongresa
Business Intuition 2004


 
AKADĒMIĶIS PROFESORS ANTONIO MENEGHETTI


Ontopsiholoģijas pamatlicējs un vairāk nekā trīsdesmit zinātnisko darbu, kas tulkoti uz angļu, portugāļu, krievu, spāņu un ķīniešu valodām, autors.
Viņa domas un vispirms jau viņa atklājumi ļauj cilvēkam iegūt integrālo racionalitāti, to, kādu to saprot elementārajā psiholoģijā. Patreiz oficiālā līmenī šo zinātni pārstāv Sankt - Pēterburgas Valsts Universitātes psiholoģijas fakultātes ontopsiholoģijas katedra.
Starp daudzajiem viņam piešķirtajiem tituliem - doktora grāds teoloģijā, kas pamatojas uz tādu lielu romiešu universitāšu kanoniskajiem kritērijiem kā Laterāniskais, doktora grāds filozofijā, doktora grāds sociālajās zinātnēs, ko piešķīrusi romiešu starptautiskā Akvīnas Fomas universitāte, kvalifikācija specialitātē „filozofijas psiholoģiskie aspekti”, ko piešķīrusi „Sacro Cuore” universitāte Milānā, goda doktora grāds fizikas jomā par semantiskā lauka atklāšanu. 1998. gada 27. aprīlī Krievijas Federācijas VAK piešķīrusi viņam psiholoģisko zinātņu doktora grādu (protokols 0104). Tai pat gadā Starptautiskā informatizācijas akadēmija piešķīra viņam vēl divus goda filozofijas doktora un medicīnas filozofijas doktora grādus.
Itālijas Republikas Ministru Kabineta Prezidijs vairākkārt piešķīris A. Meneghetti prēmiju par izcilo ieguldījumu kultūras attīstībā (1980, 1987, 1989, gadi). Starptautiskās ontopsiholoģijas asociācijas prezidents (kam pieder īpašais konsultatīvais statuss ANO Ekonomiski - sociālajā padomē). Starptautiskās informatizācijas akadēmijas akadēmiķis un viceprezidents.
Desmit gadu laikā A. Meneghetti nodarbojās ar intensīvo klīnisko praksi psihoterapijas nozarē (10 - 12 konsultācijas dienā), tai pat laikā terapija norisinājās bez farmaceitisko līdzekļu pielietošanas visā patoloģiskās kazuistikas spektrā. Simptoma izzušana novērota pirmo desmit konsultāciju laikā trīs mēnešos. Dziļa analīze, nopietns darbs un veiksmīgs rezultāts, par piemēru kuram kalpo simtiem pretrunīgu gadījuma cilvēku no dažādiem sociāliem un kultūras slāņiem (eiropieši, ebreji, arābi, ķīnieši utt.) - tas viss ir patoloģisko izpausmju cilvēka psihē dziļu pētījumu rezultāts.
Šīs klīniskās pieredzes rezultātā viņš pamato ontopsiholoģijas zinātnes metodoloģisko bāzi, kura tāpat saistās arī ar filozofijas nozari. 80 - tajos gados viņš formalizē savu pamatideju, kas ļauj atšķirt ontisko informāciju no memētiskās. Viņš individualizē un apraksta novirzes monitora uzvedības identitāti un īpašības, tai pat laikā izolējot identitāti un darbības vienības īpašības, kā arī specifiski apraksta cilvēku saskaņā ar dabisko projektu: onto In-se. Kopš 90 - to gadu sākuma visvairāk novirza savu domu uz socioloģijas nozari, koncentrējot uzmanību uz svarīgāko saikni cilvēks - sabiedrība, tai pat laikā dodot priekšroku saskaņā ar savu sākotnējo interesi pašizpausmes un radīšanas psiholoģijai, cilvēkam līderim viņa mikro un makro kosmosā.
Dod priekšroku jebkādai pielietošanas nozarei, kur cilvēks var bagātināt sevi: ekonomika, māksla, politika, mūzika, augstākā finanšu darbība, mode, mūzika un psihiskās darbības procesi. Skolas ar virzību uz OntoArte mākslu pamatlicējs un vadītājs. Mākslinieks, pianists, koncertmeistars un Starptautiskās mūsdienu mākslas akadēmijas Akadēmiskā senāta loceklis. Aizstāv humāni ētiku, pamatojoties uz ontopsiholoģijas metodoloģiskajiem korrelātiem, un īpaši, ja ar tiem rīkojas veseli cilvēki, kas tiecas uz personīgām līdera pozīcijām, pateicoties daudzveidīga servisa piedāvāšanai, kas atbilst progresīvi augošajām cilvēka un sabiedrības vajadzībām.
Patreiz pasaulē visvairāk pieprasīts kā eksperts līderības nozarē. Paša ideju un pasniegšanas rezultātā stimulē zinātnisko, mākslas, uzņēmējdarbības, politisko, ekobioloģisko un citas modernās nozares. Viņš īpaši izceļ „intuitīvo loģiku”, kas ļauj iegūt vienkāršu precizitāti vadības vai uzņēmējdarbības menedžmentā.


 
 © Copyright 2004 FOIL [Fostering Ontopsychological Interdisciplinary Leadership skills]

All contents published on this site are copyright of FOIL. Texts and graphics on this site may not be reproduced without written permission from the Publisher.