promoted by:

under the patronage of:

The President of European Commission

Department of Economic and Social Affairs
UNDESA
NGO section / ECOSOC

State University of Saint Petersbourg

Comitè economique et social europèen


Ministry of Regional Development and Local Government
--
Ministry of Economics
--
Ministry of Foreign Affairs
--
Ministry of Education and Science


International Ontopsychology Association
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of United Nations

Ministry of productive Activities

Rigas City Council

Italian Institute for Foreign Trade

Internet Holding, Russia

 

 
Starptautiskâ Kongresa
Business Intuition 2004


 
vispārīga informācija
pase un īza


Līdzi jābūt pasei, kuras derīguma termiņš ir vismaz seši mēneši.
Vīzu nevajag dalībniekiem, kuri ierodas no:
Andoras, Argentīnas, Austrijas, Beļģijas, Bulgārijas, Čehijas Republikas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Honkongas Speciālā Administratīvā Rajona, Horvātijas, Igaunijas, Īrijas, Islandes, Itālijas, Izraēlas, Japānas, Kipras, Lielbritānijas, Lietuvas, Lihtenšteinas, Luksemburgas, Monako, Maltas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Slovākijas, Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Šveices, Ungārijas, Vācijas, Rumānijas, Zviedrijas, Korejas, Urugvajas, Kostarikas, ASV, Vatikāna, Austrālijas, Jaunzēlandes, Kanādas, Nikaragvas, Hondurasas.

Personām, kuras ierodas no valstīm, kas nav minētas šajā sarakstā, jābūt vīzai.

 
 © Copyright 2004 FOIL [Fostering Ontopsychological Interdisciplinary Leadership skills]

All contents published on this site are copyright of FOIL. Texts and graphics on this site may not be reproduced without written permission from the Publisher.