promoted by:

under the patronage of:

The President of European Commission

Department of Economic and Social Affairs
UNDESA
NGO section / ECOSOC

State University of Saint Petersbourg

Comitè economique et social europèen


Ministry of Regional Development and Local Government
--
Ministry of Economics
--
Ministry of Foreign Affairs
--
Ministry of Education and Science


International Ontopsychology Association
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of United Nations

Ministry of productive Activities

Rigas City Council

Italian Institute for Foreign Trade

Internet Holding, Russia

 

 
Starptautiskâ Kongresa
Business Intuition 2004


 
zinātniskā programma


Zinātniskās programmas mērķis ietver vispusīgu intuīcijas lomas izpētes apskatu jāunās tūkstošgades biznesā.
Workshop, apaļie galdi un simpoziji aptver galveno programmas daļu un visu zinātnisko nozaru pārstāvjiem sniedz iespēju salīdzināt savus uzskatus. Programmas galīgais variants iznāks septembra sākumā.
Ziņojumi tiks organizēti atbilstoši simpoziju, workshop, apaļo galdu tematikai.

SIMPOZIJU ORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA

ZIŅOJUMU UN PLAKĀTU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

ZIŅOJUMU REZUMĒ IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA SIMPOZIJIEM, MUTISKAJAI DAĻAI UN PLAKĀTIEM

 

 
 © Copyright 2004 FOIL [Fostering Ontopsychological Interdisciplinary Leadership skills]

All contents published on this site are copyright of FOIL. Texts and graphics on this site may not be reproduced without written permission from the Publisher.