promoted by:

under the patronage of:

The President of European Commission

Department of Economic and Social Affairs
UNDESA
NGO section / ECOSOC

State University of Saint Petersbourg

Comitè economique et social europèen


Ministry of Regional Development and Local Government
--
Ministry of Economics
--
Ministry of Foreign Affairs
--
Ministry of Education and Science


International Ontopsychology Association
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of United Nations

Ministry of productive Activities

Rigas City Council

Italian Institute for Foreign Trade

Internet Holding, Russia

 

 
Starptautiskâ Kongresa
Business Intuition 2004


 
zinātniskā programma
zinojumu/plakātu


ZIŅOJUMU UN PLAKĀTU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Dalībnieki, kuri vēlas iesniegt savu personīgo darbu, var izvēlēties mutiskus ziņojumus vai plakātus. Mutiskie ziņojumi un plakāti tiek sagrupēti atkarībā no to tematikas.
Visi mutiskie ziņojumi nedrīkst pārsniegt 20 minūtes katrs (ieskaitot 3 minūtes diskusijai un auditorijas jautājumiem).
Plakātu prezentācija tiek organizēta tā, lai autori un auditorija varētu apmainīties ar idejām.
Plakātu sagatavošanas pamatinstrukcijas tiks sniegtas programmas galīgajā variantā.
Zinātniskā Komisija sniedz atzinumu par ziņojumu rezumē zinātnisko vērtību, izvēlētās tēmas nozīmīgumu un nepieciešamo laika un tai ir tiesības pieņemt vai grozīt ziņojuma veidu, ierādot tam mutisku prezentāciju vai plakātu prezentāciju.

Rezumē veidlapas - oral and poster presentation form

 
 © Copyright 2004 FOIL [Fostering Ontopsychological Interdisciplinary Leadership skills]

All contents published on this site are copyright of FOIL. Texts and graphics on this site may not be reproduced without written permission from the Publisher.