promoted by:

under the patronage of:

The President of European Commission

Department of Economic and Social Affairs
UNDESA
NGO section / ECOSOC

State University of Saint Petersbourg

Comitè economique et social europèen


Ministry of Regional Development and Local Government
--
Ministry of Economics
--
Ministry of Foreign Affairs
--
Ministry of Education and Science


International Ontopsychology Association
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of United Nations

Ministry of productive Activities

Rigas City Council

Italian Institute for Foreign Trade

Internet Holding, Russia

 

 
Starptautiskâ Kongresa
Business Intuition 2004


 
informācija par kongresu
Rīga

 

Rīga - Latvijas valsts galvaspilsēta, valsts, kas atrodas Eiropas ziemeļaustrumos Baltijas jūras krastā. Jau tālā senatnē Latvija atradās tirdzniecības ceļu krustpunktā.
Rīgu nodibināja vācieši 1201.gadā, un ar laiku tā kļuva par Baltijas jūras ziemeļaustrumu krasta vislielāko un visskaistāko pilsētu. Pilsētas centrā izvietojas “Vecpilsēta” ar nenovērtējamiem kultūras un vēstures pieminekļiem, kuriem pateicoties šī pilsētas daļa tika iekļauta UNESCO pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā. No Baltijas valstīm Latvija pirmā kļuva par Pasaules Tirdzniecības Organizācijas dalībnieci.
Eiropas Komisija, balstoties uz ikgadējo pārskatu par valsts attīstību, apliecina, ka 2004. gadā Latvija kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti.

 
 © Copyright 2004 FOIL [Fostering Ontopsychological Interdisciplinary Leadership skills]

All contents published on this site are copyright of FOIL. Texts and graphics on this site may not be reproduced without written permission from the Publisher.