promoted by:

under the patronage of:

The President of European Commission

Department of Economic and Social Affairs
UNDESA
NGO section / ECOSOC

State University of Saint Petersbourg

Comitè economique et social europèen


Ministry of Regional Development and Local Government
--
Ministry of Economics
--
Ministry of Foreign Affairs
--
Ministry of Education and Science


International Ontopsychology Association
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of United Nations

Ministry of productive Activities

Rigas City Council

Italian Institute for Foreign Trade

Internet Holding, Russia

 

 
Starptautiskâ Kongresa
Business Intuition 2004


 
zinātniskā programma
simpoziju


SIMPOZIJU ORGANIZĀCIJAS KĀRTĪBA MODALITA' PER COLORO CHE DESIDERANO ORGANIZZARE UN SIMPOSIO

Simpozijs satur tematiskas diskusijas, kurās piedalās 5-6 referenti, viņu ziņojumi nedrīkst pārsniegt 15 minūtes un vēl 5 minūtes ir paredzētas jautājumiem, kas kopumā sastāda 20 minūtes.
Sēde ilgst 1 stundu 30 minūtes - 1 stundu 45 minūtēm. Visiem, kuri vēlas uzstāties ar ziņojumu, jāiesniedz pieteikums Zinātniskajā Komisijā, norādot iecerētā ziņojuma pamattēmas nosaukumu un īsu rezumē (200 vārdu).
Tāpat tiek sastādīts dalībnieku saraksts un tiek iecelts sēžu koordinators.
Ja koordinators arī uzstāsies ar ziņojumu, viņam jāieceļ vietnieks.
Ziņotājiem jābūt no dažādām valstīm (vismaz no divām). Vienam ziņojumam var būt vairāki līdzautori, bet referents var būt tikai viens.
Simpozija organizatoram tāpat jāiesniedz Zinātniskajai Komisijai visas ziņas par referentiem, ziņojumu nosaukumus un katra ziņojuma rezumē (100 vārdi katrā).
Tās pašas organizācijas formas attiecas arī uz workshop un apaļo galdu organizatoriem.
Kongress neparedz finanšu palīdzību organizatoram, referentiem, workshop un apaļo galdu organizatoriem.

Ziņojumu veidlapas - symposium form

 
 © Copyright 2004 FOIL [Fostering Ontopsychological Interdisciplinary Leadership skills]

All contents published on this site are copyright of FOIL. Texts and graphics on this site may not be reproduced without written permission from the Publisher.