promoted by:

under the patronage of:

The President of European Commission

Department of Economic and Social Affairs
UNDESA
NGO section / ECOSOC

State University of Saint Petersbourg

Comitè economique et social europèen


Ministry of Regional Development and Local Government
--
Ministry of Economics
--
Ministry of Foreign Affairs
--
Ministry of Education and Science


International Ontopsychology Association
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of United Nations

Ministry of productive Activities

Rigas City Council

Italian Institute for Foreign Trade

Internet Holding, Russia

 

 
Starptautiskâ Kongresa
Business Intuition 2004


 
galveno tēmu saraksts

 

1 Intuīcija: vēsture, teorija un disciplīnas
1.1 Kas ir intuīcija 1.2 Vēsture
1.3 Psiholoģijas teorijas
1.4 Filosofijas teorijas
1.5 Ekonomikas teorijas
1.6 Sociālās teorijas
1.7 Ētika un biznesa intuīcija
1.8 Ontopsiholoģija un intuīcija

2 Biznesa Intuīcija
2.1 Firmas dzimšana
2.2 Uzņēmuma menedžments
2.3 Līdera stāvoklis un pārvaldes aparāta virsvadība
2.4 Sagatavošana
2.5 Life Long Learning
2.6 Uzņēmēju konsultācija
2.7 Uzņēmēja personība
2.8 Core-business
2.9 Jaunie uzņēmēji
2.10 Knowledge deficit
2.11 Problem solving; decision making
2.12 Informācijas saņemšanas un sapratnes process
2.13 Komercdarbība
2.14 Mazais un vidējais bizness
2.15 Project manegement
2.16 Marketing
2.17 Business Communication
2.18 Import-export
2.19 Brīvais tirgus
2.20 Birža
2.21 Konkurence
2.22 Banku sistēmas
2.23 Finansu sistēmas
2.24 Investēšanas loģika
2.25 Realizācijas forma un struktūra
2.26 No neveiksmes uz panākumiem
2.27 Kā izšķirties par bankrotu
2.28 Kā vadīt bankrotu
2.29 Peļņa un nākotne
2.30 Panākumi un risks
2.31 Mainīgums un ekonomikas stabilitāte
2.32 Intuīcija un memetika

3 Biznesa Intuīcija un Menedžmenta Psiholoģija
3.1 Organizatoriskie modeļi
3.2 Uzņēmuma organizatoriskās struktūras
3.3 Organizēšanas psiholoģija
3.4 Darbinieku atlase
3.5 Prasmju attīstība
3.6 Cilvēku resursu organizācija
3.7 Līdera stāvoklis un grupu sadarbība organizācijās
3.8 Pilnvaras
3.9 Vadības atdošana

4 Biznesa Intuīcija un sabiedrība
4.1 Individuālisms un kolektīvisms
4.2 «Izsenā» intuīcija
4.3 Politiski konflikti un to risinājums
4.4 Starptautiskās attiecības un sarunas
4.5 Juridisku lēmumu pieņemšanas process
4.6 Pasaules tirgus un vietējie likumi
4.7 Biznesa psiholoģija konkrētā apvidū, likumdošanas jomā un varas orgānos

5 Biznesa Intuīcija un personības individualitāte
5.1 Personības vērtējums
5.2 Dzimumu atšķirības
5.3 Procesi, kuri norit personu savstarpējās saskarsmes līmenī
5.4 Grupu procesi un dinamika
5.5 Sabiedrības ietekme un saskarsme
5.6 Etnoss un bizness
5.7 Uzvedības modeļi un ekonomiskie mērķi
5.8 Dzīves stils un intuīcija
5.9 Intuīcija un stress
5.10 Intuīcija un sacensība
5.11 Jušana - viscerotonalitāte - intuīcija
5.12 Estētika
5.13 Sabiedriskā un ekonomiskā motivācija
5.14 Piecu maņu precizitāte
5.15 Sestais prāts
5.16 Biznesintuīcijas psiholoģiskie un pētnieciskie testi
5.17 Mākslīgais intelekts un pētnieciskās sistēmas un to pašu rezumē.

 

 
 © Copyright 2004 FOIL [Fostering Ontopsychological Interdisciplinary Leadership skills]

All contents published on this site are copyright of FOIL. Texts and graphics on this site may not be reproduced without written permission from the Publisher.