promoted by:

under the patronage of:

The President of European Commission

Department of Economic and Social Affairs
UNDESA
NGO section / ECOSOC

State University of Saint Petersbourg

Comitè economique et social europèen


Ministry of Regional Development and Local Government
--
Ministry of Economics
--
Ministry of Foreign Affairs
--
Ministry of Education and Science


International Ontopsychology Association
NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of United Nations

Ministry of productive Activities

Rigas City Council

Italian Institute for Foreign Trade

Internet Holding, Russia

 

 
Starptautiskâ Kongresa
Business Intuition 2004


 
vispārīga informācija
valūtas maiņa

 

Latvijas naudas vienība - lats (LVL); tās apmaiņas kurss pret EUR - 0,678 LVL = 1 EUR, bet kurss var svārstīties.
Varbūt Kongresa norises laikā naudas vienība būs EUR. Lidostā un viesnīcās vienmēr var uzmeklēt valūtas maiņas punktus. Lielākā daļā veikalu un viesnīcu maksājumiem tiek pieņemtas bankas kartes. Rīgas bankās un lielākajā daļā viesnīcu maksājumiem tiek pieņemti travelers’ čeki, kurus izsniedz daudzas bankas un finanšu organizācijas.

 
 © Copyright 2004 FOIL [Fostering Ontopsychological Interdisciplinary Leadership skills]

All contents published on this site are copyright of FOIL. Texts and graphics on this site may not be reproduced without written permission from the Publisher.